Szczegóły ogłoszenia

ZP/953/U/1/18

"Usługa wywozu nieczystości stałych z kampusu Kolegium Europejskiego UAM w Gnieźnie"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu docx 24,0 2018.06.08 36

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 189,0 2018.06.08 21

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 - Formularz oferty doc 50,0 2018.06.08 32
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy docx 19,4 2018.06.08 34
Załącznik nr 3 - oświadczenia wykonawcy docx 29,4 2018.06.08 26
Załącznik nr 3a - Oświadczenia o podwykonawcach docx 24,7 2018.06.08 32
Załącznik nr 4 - Istotne postanowienia umowy doc 88,0 2018.06.08 27
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej docx 16,5 2018.06.08 31

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacje z otwarcia ofert doc 30,5 2018.06.20 28

Pobierz wszystkie dokumenty