Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-280/18

"remont szybu górniczego dla potrzeb laboratoryjnych w pawilonie C-4 AGH w Krakowie - KC-zp.272-280/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 38,5 2018.06.07 8

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 75,1 2018.06.07 8

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2018.06.07 6
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,0 2018.06.07 3
Wykaz osób doc 41,0 2018.06.07 4
Wzór formularza oferty doc 63,5 2018.06.07 3
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2018.06.07 4
Wzór umowy doc 207,5 2018.06.07 3
wzór wykazu robót budowlanych doc 49,0 2018.06.07 3
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2018.06.07 7

Pobierz wszystkie dokumenty