Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-280/18

"remont szybu górniczego dla potrzeb laboratoryjnych w pawilonie C-4 AGH w Krakowie - KC-zp.272-280/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 38,5 2018.06.07 57

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 75,1 2018.06.07 49

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2018.06.07 50
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,0 2018.06.07 53
Wykaz osób doc 41,0 2018.06.07 50
Wzór formularza oferty doc 63,5 2018.06.07 51
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2018.06.07 47
Wzór umowy doc 207,5 2018.06.07 54
wzór wykazu robót budowlanych doc 49,0 2018.06.07 53
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2018.06.07 54

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zestawienie ofert pdf 251,3 2018.06.22 67

Pobierz wszystkie dokumenty