Szczegóły ogłoszenia

S.270.2.2.2018

"Budowa drogi leśnej przecwipożarowej Nr 18,dojazdowej, tłuczniowej po istniejącej drodze gruntowej, etap I od 0+0,000,000 do 1+947,61"

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łobez

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP pdf 280,4 2018.06.07 49

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ DROGA ROGÓWKO pdf 9043,4 2018.06.07 34

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 331,1 2018.07.06 50
Informacja z otwarcia ofert pdf 273,3 2018.06.21 61
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pdf 355,4 2018.06.07 46
Załącznik nr 1 - Formularz_oferty doc 70,7 2018.06.07 42
Załącznik nr 10 Rys. 1.1 - plan sytuacyny pdf 3334,6 2018.06.07 44
Załącznik nr 11 Rys. 1.2 - plan sytuacyny pdf 3891,2 2018.06.07 39
Załącznik nr 12 Rys. 2.1 - profil podłużny pdf 931,3 2018.06.07 39
Załącznik nr 13 Rys. 2.2 - profil podłużny pdf 784,2 2018.06.07 49
Załącznik nr 14 Rys. 3 - przekroje konstrukcyjne pdf 1208,1 2018.06.07 37
Załącznik nr 15 Rys. 4.1 - przekroje poprzeczne pdf 1348,0 2018.06.07 38
Załącznik nr 16 Rys. 4.2 - przekroje poprzeczne pdf 1267,5 2018.06.07 36
Załącznik nr 17 Rys. 4.3 - przekroje poprzeczne pdf 1134,9 2018.06.07 37
Załącznik nr 18 Rys. 4.4 - przekroje poprzeczne pdf 1212,3 2018.06.07 36
Załącznik nr 19 Rys. 4.5 - przekroje poprzeczne pdf 1016,5 2018.06.07 42
Załącznik nr 2-brak podstaw wykluczenia doc 44,0 2018.06.07 36
Załącznik nr 20 RODO pdf 16,9 2018.06.07 39
Załącznik nr 3-spełnienie warunków w udziale doc 41,0 2018.06.07 38
Załącznik nr 4-wykaz osób pdf 48,7 2018.06.07 35
Załącznik nr 9 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne droga w leśnictwie Rogówk pdf 569,8 2018.06.07 38
Załącznik_nr_5-przynależność lub brak przynależności do grupy kapitałowej doc 38,0 2018.06.07 36
Załcznik_nr_6-posiadane_uprawnienia doc 45,9 2018.06.07 35
Załcznik_nr_7_wzór_umowy_droga_P-POZ_nr18 ETAP_I docx 51,8 2018.06.07 49
Załcznik_nr_8_Przedmiar_robót pdf 106,3 2018.06.07 60

Pobierz wszystkie dokumenty