Szczegóły ogłoszenia

IN.271.53.2.2018

"Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Kuryłówka, jej jednostek organizacyjnych i spółek na lata 2019-2020 1.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów wymienionych w Załączniku nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia o zapotrzebowaniu energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. w wysokości 1 318 332 kWh (zamówienie podstawowe) 1 713 832 kWh (z prawem opcji 30%): " w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.: 659 166 kWh (zamówienie podstawowe), 856 916 kWh (z prawem opcji). " w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.: 659 166 kWh (zamówienie podstawowe) 856 916 kWh (z prawem opcji). 1.2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia określone zostały w projekcie umowy sprzedaży energii elektrycznej - Załącznik nr 2 do SIWZ. 1.3. Dostawa energii elektryczn"

Wójt Gminy Kuryłówka

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 422,1 2018.06.07 30

Pobierz wszystkie dokumenty