Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-248/18

"dostawa i uruchomienie technologiczno-pomiarowe stanowiska do wytwarzania i badań in situ nanostruktur sensorowych w Zintegrowanym Laboratorium Nanostruktur Sensorowych- KC-zp.272-248/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 34,9 2018.06.06 12

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 82,4 2018.06.06 36

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,0 2018.06.06 10
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 75,6 2018.06.06 9
Wzór formularza oferty doc 28,2 2018.06.06 11
Wzór umowy - dostawy doc 36,1 2018.06.06 11

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA doc 212,3 2018.06.11 8
JEDZ ESPD 248 xml 121,4 2018.06.06 12

Pobierz wszystkie dokumenty