Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-248/18

"dostawa i uruchomienie technologiczno-pomiarowego stanowiska do wytwarzania i badań in situ nanostruktur sensorowych w Zintegrowanym Laboratorium Nanostruktur Sensorowych- KC-zp.272-248/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 34,9 2018.06.06 93

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 248 pdf 100,9 2018.06.26 63

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 82,4 2018.06.06 93

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,0 2018.06.06 64
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 75,6 2018.06.06 67
Wzór formularza oferty doc 28,2 2018.06.06 63
Wzór umowy - dostawy doc 36,1 2018.06.06 73

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 220,4 2018.06.26 65

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 214,8 2018.06.26 70
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ II doc 220,7 2018.07.09 61

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA doc 212,3 2018.06.11 70
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2018.07.16 54
JEDZ ESPD 248 xml 121,4 2018.06.06 79

Pobierz wszystkie dokumenty