Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-283/18

"remont toalet na III piętrze w płn. - wsch. części budynku A-0 AGH w Krakowie KC-zp.272-283/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 6499,1 2018.06.06 69

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 79,6 2018.06.06 67

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 29,5 2018.06.06 64
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 26,5 2018.06.06 62
Wykaz osób doc 22,1 2018.06.06 54
Wzór formularza oferty doc 28,5 2018.06.06 56
Wzór oświadczenia Podwykonawców doc 22,2 2018.06.06 54
Wzór umowy docx 87,0 2018.06.06 63
Wzór wykazu robót budowlanych doc 23,5 2018.06.06 52
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 27,8 2018.06.06 56

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 213,1 2018.06.15 63

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,9 2018.07.02 54
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx 14,0 2018.06.15 60
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 212,0 2018.06.15 64

Pobierz wszystkie dokumenty