Szczegóły ogłoszenia

IN/271.51.2.2018

"Przebudowa drogi dz. nr ewid. 1857, 1955, 2064 w Kuryłówce w ramach zadania: Przebudowa drogi dz. nr ewid. 1857, 1955, 2064 - ciąg dróg w km 0+000+143,5 ; 0+151,5 -0+260,5 ; 0+261,5 - 474,5 ; 0+475,5 - 835,5 ; 0+836,5 - 0+888,5 ; 0+889,5 - 0+900 w miejscowości Kuryłówka"

Wójt Gminy Kuryłówka

                     

Brak dokumentów do pobrania