Szczegóły ogłoszenia

SZW/SZP/51/2018

"Sukcesywna dostawa jednorazowego sprzętu medycznego"

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 248,0 2018.06.04 39

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 69,6 2018.06.04 68

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 33,9 2018.06.04 24
formularz cenowy - zał. nr 2 do SIWZ doc 1322,0 2018.06.04 175
formularz ofertowy - zał. nr 1 do SIWZ doc 53,5 2018.06.04 37
Jednolity europejski dokument zamówienia docx 78,1 2018.06.04 22
oświadczenie - zał. nr 5 do SIWZ doc 28,5 2018.06.04 25
wzór umowy - zał. nr 6 do SIWZ doc 89,5 2018.06.04 23

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
formularz ofertowy - MODYFIKACJA 1 doc 57,0 2018.06.11 36
powiadomienie o zmianach w SIWZ - 1 pdf 452,2 2018.06.11 29
sprostowanie do ogłoszenia - 1 pdf 70,7 2018.06.11 28

Pobierz wszystkie dokumenty