Szczegóły ogłoszenia

SZW/SZP/51/2018

"Sukcesywna dostawa jednorazowego sprzętu medycznego"

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 248,0 2018.06.04 79

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
powiadomienie o wyborze dla zadania nr15,22,23,30 pdf 1578,6 2018.09.27 29

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 69,6 2018.06.04 193

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 33,9 2018.06.04 72
formularz cenowy - zał. nr 2 do SIWZ doc 1322,0 2018.06.04 280
formularz ofertowy - zał. nr 1 do SIWZ doc 53,5 2018.06.04 77
Jednolity europejski dokument zamówienia docx 78,1 2018.06.04 75
oświadczenie - zał. nr 5 do SIWZ doc 28,5 2018.06.04 75
wzór umowy - zał. nr 6 do SIWZ doc 89,5 2018.06.04 63

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
formularz cenowy - zał. nr 2 do SIWZ - MODYFIKACJA 1 doc 1330,5 2018.07.17 85
formularz ofertowy - MODYFIKACJA 1 doc 57,0 2018.06.11 126
formularz ofertowy - MODYFIKACJA 2 doc 57,0 2018.07.17 79
informacja z otwarcia ofert pdf 3468,9 2018.08.06 52
informacja z otwarcia ofert - po zast. art. 87.2 pdf 3504,5 2018.08.08 37
odpowiedź do SIWZ pdf 27063,2 2018.07.17 85
ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia - 2 pdf 71,1 2018.07.05 73
ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia - 3 pdf 71,1 2018.07.06 61
ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia - 4 pdf 67,9 2018.07.18 69
ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia - 5 pdf 51,5 2018.07.27 67
powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-3 pdf 876,1 2018.11.14 17
powiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych pdf 9295,8 2018.09.14 32
powiadomienie o zmianach w SIWZ - 1 pdf 452,2 2018.06.11 134
przedłuże terminu 3 pdf 489,9 2018.07.13 107
sprostowanie do ogłoszenia - 1 pdf 70,7 2018.06.11 104
Umowa, zgoda powierzenia przetwarzania danych docx 19,5 2018.07.17 56
zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 527,0 2018.07.05 122
zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert. pdf 524,9 2018.07.06 188

Pobierz wszystkie dokumenty