Szczegóły ogłoszenia

SZW/SZP/51/2018

"Sukcesywna dostawa jednorazowego sprzętu medycznego"

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 248,0 2018.06.04 69

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
powiadomienie o wyborze dla zadania nr15,22,23,30 pdf 1578,6 2018.09.27 13

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 69,6 2018.06.04 179

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 33,9 2018.06.04 64
formularz cenowy - zał. nr 2 do SIWZ doc 1322,0 2018.06.04 268
formularz ofertowy - zał. nr 1 do SIWZ doc 53,5 2018.06.04 69
Jednolity europejski dokument zamówienia docx 78,1 2018.06.04 69
oświadczenie - zał. nr 5 do SIWZ doc 28,5 2018.06.04 67
wzór umowy - zał. nr 6 do SIWZ doc 89,5 2018.06.04 49

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
formularz cenowy - zał. nr 2 do SIWZ - MODYFIKACJA 1 doc 1330,5 2018.07.17 75
formularz ofertowy - MODYFIKACJA 1 doc 57,0 2018.06.11 119
formularz ofertowy - MODYFIKACJA 2 doc 57,0 2018.07.17 73
informacja z otwarcia ofert pdf 3468,9 2018.08.06 41
informacja z otwarcia ofert - po zast. art. 87.2 pdf 3504,5 2018.08.08 27
odpowiedź do SIWZ pdf 27063,2 2018.07.17 79
ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia - 2 pdf 71,1 2018.07.05 61
ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia - 3 pdf 71,1 2018.07.06 52
ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia - 4 pdf 67,9 2018.07.18 61
ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia - 5 pdf 51,5 2018.07.27 59
powiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych pdf 9295,8 2018.09.14 13
powiadomienie o zmianach w SIWZ - 1 pdf 452,2 2018.06.11 127
przedłuże terminu 3 pdf 489,9 2018.07.13 100
sprostowanie do ogłoszenia - 1 pdf 70,7 2018.06.11 95
Umowa, zgoda powierzenia przetwarzania danych docx 19,5 2018.07.17 46
zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 527,0 2018.07.05 115
zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert. pdf 524,9 2018.07.06 180

Pobierz wszystkie dokumenty