Szczegóły ogłoszenia

SZW/SZP/51/2018

"Sukcesywna dostawa jednorazowego sprzętu medycznego"

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 248,0 2018.06.04 106

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
powiadomienie o wyborze dla zadania nr15,22,23,30 pdf 1578,6 2018.09.27 50

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 69,6 2018.06.04 216

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 33,9 2018.06.04 91
formularz cenowy - zał. nr 2 do SIWZ doc 1322,0 2018.06.04 300
formularz ofertowy - zał. nr 1 do SIWZ doc 53,5 2018.06.04 95
Jednolity europejski dokument zamówienia docx 78,1 2018.06.04 95
oświadczenie - zał. nr 5 do SIWZ doc 28,5 2018.06.04 97
wzór umowy - zał. nr 6 do SIWZ doc 89,5 2018.06.04 79

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
formularz cenowy - zał. nr 2 do SIWZ - MODYFIKACJA 1 doc 1330,5 2018.07.17 106
formularz ofertowy - MODYFIKACJA 1 doc 57,0 2018.06.11 148
formularz ofertowy - MODYFIKACJA 2 doc 57,0 2018.07.17 104
informacja z otwarcia ofert pdf 3468,9 2018.08.06 69
informacja z otwarcia ofert - po zast. art. 87.2 pdf 3504,5 2018.08.08 55
odpowiedź do SIWZ pdf 27063,2 2018.07.17 110
ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia - 2 pdf 71,1 2018.07.05 94
ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia - 3 pdf 71,1 2018.07.06 82
ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia - 4 pdf 67,9 2018.07.18 90
ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia - 5 pdf 51,5 2018.07.27 87
powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-3 pdf 876,1 2018.11.14 35
powiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych pdf 9295,8 2018.09.14 52
powiadomienie o zmianach w SIWZ - 1 pdf 452,2 2018.06.11 154
przedłuże terminu 3 pdf 489,9 2018.07.13 127
sprostowanie do ogłoszenia - 1 pdf 70,7 2018.06.11 122
Umowa, zgoda powierzenia przetwarzania danych docx 19,5 2018.07.17 72
zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 527,0 2018.07.05 142
zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert. pdf 524,9 2018.07.06 207

Pobierz wszystkie dokumenty