Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-213/18

"Dostawa 2 szt. tabletów dla WFiIS AGH - KC-zp.272-213/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 34,6 2018.06.01 54

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) docx 81,3 2018.05.30 49

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wzór formularza oferty docx 29,0 2018.05.30 54
Wzór umowy - dostawy docx 33,1 2018.05.30 52

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (K) xml 121,0 2018.06.01 52
Informacja z otwarcia ofert doc 20,4 2018.07.10 42

Pobierz wszystkie dokumenty