Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-230/18

"Dostawa komputerów przenośnych dla WIEiT oraz WIMiIP"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 32,2 2018.06.01 16

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 85,5 2018.06.01 26

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,5 2018.06.01 11
JEDZ - KC-zp.272-230-18 docx 75,9 2018.06.01 12
Wzór formularza oferty doc 28,3 2018.06.01 12
Wzór umowy - dostawy doc 30,4 2018.06.01 8

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
JEDZ espd Kc-zp.272-230 18 xml 120,9 2018.06.01 10

Pobierz wszystkie dokumenty