Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-230/18

"Dostawa komputerów przenośnych dla WIEiT oraz WIMiIP"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 32,2 2018.06.01 46

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 85,5 2018.06.01 62

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,5 2018.06.01 44
Informacja o zmianie ogłoszenia doc 221,0 2018.06.20 49
JEDZ - KC-zp.272-230-18 docx 75,9 2018.06.01 40
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - KC-zp.272-230-18 pdf 1035,3 2018.06.22 34
Wzór formularza oferty doc 28,3 2018.06.01 46
Wzór umowy - dostawy doc 30,4 2018.06.01 39

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 227,7 2018.06.19 40

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2018.07.09 33
JEDZ espd Kc-zp.272-230 18 xml 120,9 2018.06.01 41

Pobierz wszystkie dokumenty