Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-34/18

"Sukcesywna dostawa obłożeń dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem w Poznaniu"

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 457,0 2018.06.01 31

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu pdf 69,7 2018.06.04 19

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 1581,6 2018.06.01 16

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
formularz cenowy zał. nr 1 do siwz docx 60,7 2018.06.01 42
Formularz oferty załącznik nr 2 do siwz docx 19,3 2018.06.01 17
Jednolity europejski dokument zamówienia docx 60,9 2018.06.01 13
JEDZ_Instrukcja pdf 1122,0 2018.06.01 13
wzór umowy pdf 307,5 2018.06.01 14
załacznik nr 4 przynależności do grupy kapitałowej aktualne docx 31,3 2018.06.01 13

Pobierz wszystkie dokumenty