Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-263/18

"Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 37,6 2018.05.30 49

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 51,1 2018.05.30 35

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,8 2018.05.30 44
Opis zamówienia KC-zp.272-263-18 - częsci komputerowe doc 169,5 2018.05.30 57
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,1 2018.05.30 43
Szczegółowa specyfikacja techniczno - cenowa doc 22,6 2018.05.30 39
Wzór formularza oferty doc 27,2 2018.05.30 35
Wzór umowy - dostawy doc 29,6 2018.05.30 34

Pobierz wszystkie dokumenty