Szczegóły ogłoszenia

KA-2/063/2018

"Tłumaczenia pisemne i weryfikacja językowa tekstów na potrzeby jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 62,2 2018.05.30 38

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 65,9 2018.05.30 37

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,8 2018.05.30 31
Formularz ofertowy doc 62,5 2018.05.30 38
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 56,0 2018.05.30 28
Projekt umowy - zadanie 1 doc 83,0 2018.05.30 31
Projekt umowy - zadanie 2 doc 437,5 2018.05.30 31
Wykaz osób doc 44,5 2018.05.30 39
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,4 2018.05.30 35

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach - zadanie 2 pdf 474,8 2018.06.04 32

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,5 2018.06.08 27

Pobierz wszystkie dokumenty