Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-264/18

"dostawa zasilacza hydraulicznego do maszyny wytrzymałościowej MTS 810 - KC-zp.272-264/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 50,9 2018.05.29 54

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 51,9 2018.05.29 36

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,8 2018.05.29 44
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 24,7 2018.05.29 43
Wzór formularza oferty doc 26,9 2018.05.29 49
Wzór umowy - dostawy doc 31,6 2018.05.29 45

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 264 docx 217,9 2018.05.30 44

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Nowy formularza oferty 264 docx 28,1 2018.05.30 41

Pobierz wszystkie dokumenty