Szczegóły ogłoszenia

RPZ.272.21.2018

"przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu ,,Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego młodzieży w Powiecie Ostrowskim'' współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Priorytet VIII Edukacja, Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO"

Powiat Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim

                     

Brak dokumentów do pobrania