Szczegóły ogłoszenia

CRZP/54/2018/AEZ

"Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształcenie praktyczne na Wydziałach Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni – zakup wyposażenia laboratoriów dydaktycznych - powtórne WM 3"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
564883-N-2018 Ogłoszenie o zamówieniu pdf 76,3 2018.05.28 34

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 458,0 2018.05.28 29

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 536,5 2018.05.28 36
2_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 268,5 2018.05.28 33
3_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 268,0 2018.05.28 34
4_Specyfikacja techniczna doc 288,0 2018.05.28 36
5_Wzór umowy doc 305,0 2018.05.28 32

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 608,5 2018.06.05 27

Pobierz wszystkie dokumenty