Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-274/18

"Przebudowa dróg pożarowych wraz ułożeniem rur osłonowych dla systemu energetycznego Uczelni przy bud. D-8 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-274/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 66,4 2018.05.28 57

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 68,2 2018.05.28 76

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2018.05.28 54
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,5 2018.05.28 53
Wykaz osób doc 40,0 2018.05.28 53
Wzór formularza oferty doc 57,5 2018.05.28 57
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2018.05.28 57
wzór umowy droga pożarowa doc 222,5 2018.05.28 59
wzór wykazu robót budowlanych doc 48,5 2018.05.28 49
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2018.05.28 61

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 217,2 2018.05.30 51

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
274 Nowy Wzór formularza oferty doc 59,0 2018.05.30 49

Pobierz wszystkie dokumenty