Szczegóły ogłoszenia

AG.270.2.3.2018

"Budowa drogi dojazdowej do gruntów leśnych w Leśnictwie Kartlewo o łącznej długości 3 983,13 m"

Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rokita

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 237,6 2018.05.25 57

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁOSZENIE o zmianie ogłoszenia pdf 965,9 2018.06.07 46

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ Droga leśna kartlewo AG.270.2.3.2018 pdf 9936,4 2018.05.25 62

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ZAŁĄCZNIK NR 1 - formularz ofertowy docx 27,1 2018.05.25 40
ZAŁĄCZNIK NR 10 - SST.Droga leśna.Kartewo.10.11.2015 pdf 1787,8 2018.05.25 41
ZAŁĄCZNIK NR 11 - Informacja BIOZ pdf 307,5 2018.05.25 43
ZAŁĄCZNIK NR 12 - D-1.1.Plan_sytuacyjny.Droga_leśna.Kartlewo.02.11.2015 pdf 2100,0 2018.05.25 43
ZAŁĄCZNIK NR 13- D-1.2.Plan_sytuacyjny.Droga_leśna.Kartlewo.02.11.2015 pdf 1755,3 2018.05.25 45
ZAŁĄCZNIK NR 14 - d-1.3.Plan sytuacyjny. Droga_leśna.Kartlewo.02.11.2015 pdf 1770,6 2018.05.25 43
ZAŁĄCZNIK NR 15- D-1.4.Plan_sytuacyjny.Droga_leśna.Kartlewo.02.11.2015 pdf 1897,5 2018.05.25 44
ZAŁĄCZNIK NR 16- D-1.5.Plan_sytuacyjny.Droga_leśna.Kartlewo.02.11.2015 pdf 2513,6 2018.05.25 45
ZAŁĄCZNIK NR 17 - D-1.6.Plan_sytuacyjny.Droga_leśna.Kartlewo.02.11.2015 pdf 1604,9 2018.05.25 45
ZAŁĄCZNIK NR 18 - D-1.7.Plan_sytuacyjny.Droga_leśna.Kartlewo.02.11.2015 pdf 1772,6 2018.05.25 47
ZAŁĄCZNIK NR 19 - D-1.8.Plan_sytuacyjny.Droga_leśna.Kartlewo.02.11.2015 pdf 1919,7 2018.05.25 53
ZAŁĄCZNIK NR 1A. - Odcinek1.Kosztorys_ofertowy.Droga_leśna-Kartlewo pdf 393,3 2018.05.25 53
ZAŁĄCZNIK NR 1B. - Odcinek2.Kosztorys_ofertowy.Droga_leśna-Kartlewo. pdf 391,6 2018.05.25 54
ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE docx 27,8 2018.05.25 39
ZAŁĄCZNIK NR 20 - D-1.9.Plan_sytuacyjny.Droga_leśna.Kartlewo.02.11.2015 pdf 1611,7 2018.05.25 42
ZAŁĄCZNIK NR 21 - D-2.1.Przekroj_podluzny.Kartlewo.02.11.2015 pdf 810,3 2018.05.25 45
ZAŁĄCZNIK NR 22 - D-2.2.Przekroj_podluzny.Kartlewo.02.11.2015 pdf 855,0 2018.05.25 40
ZAŁĄCZNIK NR 23 - D-2.3.Przekroj_podluzny.Kartlewo.02.11.2015 pdf 758,2 2018.05.25 41
ZAŁĄCZNIK NR 24 - D-2.4.Przekroj_podluzny.Kartlewo.02.11.2015 pdf 742,7 2018.05.25 48
ZAŁĄCZNIK NR 25 - D-3.1.Przekroje_konstrukcyjne.Droga_leśna.Kartlewo.02.11.2 pdf 2336,8 2018.05.25 48
ZAŁĄCZNIK NR 26 - D-3.2.Przekroje_konstrukcyjne.Droga_leśna.Kartlewo.02.11.2 pdf 1177,0 2018.05.25 41
ZAŁĄCZNIK NR 27 - D-4.Przekroje_poprzeczne.Droga_leśna.Kartlewo.02.11.2015 pdf 3156,6 2018.05.25 46
ZAŁĄCZNIK NR 28 - Przekrój poprzeczny przepustu pdf 1535,7 2018.05.25 46
ZAŁĄCZNIK NR 29 - Operat wodnoprawny na budowę przepustu na rzece Struga Rek pdf 5000,5 2018.05.25 41
ZAŁĄCZNIK NR 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do g docx 30,5 2018.05.25 42
ZAŁĄCZNIK NR 30 - Załączniki do operatu wodnoprrawnego pdf 4291,3 2018.05.25 42
ZAŁĄCZNIK NR 31 - Wykaz robót docx 14,2 2018.05.25 42
ZAŁĄCZNIK nr 32 -Wykaz osób docx 14,3 2018.05.25 50
ZAŁĄCZNIK NR 4 - Wzór zobowiązania o oddanie wykonawcy do dyspozycji niezbęd docx 13,2 2018.05.25 46
ZAŁĄCZNIK NR 5 - Wniosek o wycofanie oferty docx 12,7 2018.05.25 42
ZAŁĄCZNIK NR 6 - Przedmiar odcinek 1 pdf 363,9 2018.05.25 60
ZAŁĄCZNIK NR 7 - Przedmiar odcinek 2 pdf 362,5 2018.05.25 53
ZAŁĄCZNIK NR 8 WZÓR UMOWY pdf 7812,2 2018.05.25 41
ZAŁĄCZNIK NR 9 - Projekt budowy drogi dojazdowej do gruntów leśnych Opis_tec pdf 2783,7 2018.05.25 42

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
POWIADOMIENIE O ZMIANACH TREŚCI SIWZ pdf 1883,5 2018.06.07 45

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja z otwarcia ofert pdf 618,4 2018.06.11 84

Pobierz wszystkie dokumenty