Szczegóły ogłoszenia

S.2710.1.16 2018

"Budowa budynku gospodarczo-garażowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Leśniczówce w Poddyminie, działka nr 454/8, gmina Police. "

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 224,9 2018.05.25 49

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona pdf 284,6 2018.05.25 37

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
01. Strona tytułowa elektryka pdf 130,8 2018.05.25 55
02. opis techniczny pdf 840,8 2018.05.25 56
03. Rysunek nr E01 pdf 372,7 2018.05.25 55
04. Rysunek nr E02 pdf 316,0 2018.05.25 50
05. Rysunek nr E03 pdf 405,8 2018.05.25 47
06. Rysunek nr E04 pdf 276,4 2018.05.25 51
decyzja o pozwoleniu Poddymin pdf 1564,3 2018.05.25 47
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej pdf 178,4 2018.05.25 50
GOSP_poddymin_01a pdf 128,1 2018.05.25 55
GOSP_poddymin_01z pdf 185,1 2018.05.25 52
GOSP_poddymin_02a pdf 472,4 2018.05.25 45
GOSP_poddymin_03a pdf 127,6 2018.05.25 56
GOSP_poddymin_04a pdf 332,7 2018.05.25 48
GOSP_poddymin_05a kol pdf 334,0 2018.05.25 52
GOSP_poddymin_06a pdf 51,0 2018.05.25 49
GOSP_poddymin_opis pdf 341,5 2018.05.25 51
Oświadczenie o dysponowaniu pdf 143,1 2018.05.25 45
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału pdf 260,1 2018.05.25 50
Przedmiar roboty elektryczne pdf 123,6 2018.05.25 48
Przedmiar roboty ogólnobudowlane pdf 259,8 2018.05.25 51
Przedmiar robót sanitarne pdf 625,0 2018.05.25 51
Specyfikacja roboty elektryczne pdf 167,3 2018.05.25 48
Specyfikacja_techniczna roboty ogólnobudowlane i sanitarne pdf 495,7 2018.05.25 48
Umowa wzór pdf 160,0 2018.05.25 47
Wykaz robót pdf 127,7 2018.05.25 52
Wzór oferty pdf 198,7 2018.05.25 50
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów pdf 247,7 2018.05.25 49

Pobierz wszystkie dokumenty