Szczegóły ogłoszenia

S.2710.1.16 2018

"Budowa budynku gospodarczo-garażowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Leśniczówce w Poddyminie, działka nr 454/8, gmina Police. "

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 224,9 2018.05.25 11

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona pdf 284,6 2018.05.25 6

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
01. Strona tytułowa elektryka pdf 130,8 2018.05.25 7
02. opis techniczny pdf 840,8 2018.05.25 9
03. Rysunek nr E01 pdf 372,7 2018.05.25 11
04. Rysunek nr E02 pdf 316,0 2018.05.25 10
05. Rysunek nr E03 pdf 405,8 2018.05.25 8
06. Rysunek nr E04 pdf 276,4 2018.05.25 8
decyzja o pozwoleniu Poddymin pdf 1564,3 2018.05.25 9
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej pdf 178,4 2018.05.25 8
GOSP_poddymin_01a pdf 128,1 2018.05.25 9
GOSP_poddymin_01z pdf 185,1 2018.05.25 10
GOSP_poddymin_02a pdf 472,4 2018.05.25 9
GOSP_poddymin_03a pdf 127,6 2018.05.25 7
GOSP_poddymin_04a pdf 332,7 2018.05.25 9
GOSP_poddymin_05a kol pdf 334,0 2018.05.25 8
GOSP_poddymin_06a pdf 51,0 2018.05.25 9
GOSP_poddymin_opis pdf 341,5 2018.05.25 8
Oświadczenie o dysponowaniu pdf 143,1 2018.05.25 9
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału pdf 260,1 2018.05.25 8
Przedmiar roboty elektryczne pdf 123,6 2018.05.25 9
Przedmiar roboty ogólnobudowlane pdf 259,8 2018.05.25 11
Przedmiar robót sanitarne pdf 625,0 2018.05.25 9
Specyfikacja roboty elektryczne pdf 167,3 2018.05.25 10
Specyfikacja_techniczna roboty ogólnobudowlane i sanitarne pdf 495,7 2018.05.25 9
Umowa wzór pdf 160,0 2018.05.25 9
Wykaz robót pdf 127,7 2018.05.25 7
Wzór oferty pdf 198,7 2018.05.25 9
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów pdf 247,7 2018.05.25 8

Pobierz wszystkie dokumenty