Szczegóły ogłoszenia

KA-2/069/2018

"Dostawa mebli laboratoryjnych- wyposażenie laboratoriów badawczych L2,L3, L4, L5 w Instytucie Fizyki"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 50,3 2018.05.25 24

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 274,4 2018.05.25 20

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,8 2018.05.25 18
Formularz ofertowy doc 74,0 2018.05.25 20
Formularz ofertowy po korekcie w związku z RODO doc 76,0 2018.05.25 24
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 44,5 2018.05.25 19
Projekt umowy doc 91,0 2018.05.25 19
Szczególowy opis przedmiotu zamówienia pdf 263,3 2018.05.25 25

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
RODO-KLAUZULA INFORMACYJNA doc 33,0 2018.05.28 21
RODO-KLAUZULA INFORMACYJNA po korekcie doc 33,5 2018.06.01 18

Pobierz wszystkie dokumenty