Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-255/18

"Dostawa sprzętu AGD dla Studium Języków Obcych - KC-zp.272-255/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 163,5 2018.05.24 30

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 50,5 2018.05.24 27

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2018.05.24 26
Wzór formularza oferty doc 28,1 2018.05.24 31
Wzór umowy - dostawy doc 32,3 2018.05.24 25

Pobierz wszystkie dokumenty