Szczegóły ogłoszenia

10/5/ZP/2018

"Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie artykułów spożywczych oraz wody mineralnej"

20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 56,8 2018.05.24 57

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 50,5 2018.05.24 45

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,8 2018.05.24 47
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 25,1 2018.05.24 59
istotne_dla_stron_postanowienia doc 67,5 2018.05.24 49
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 54,0 2018.05.24 50
Wzór oferty spożywka xls 108,5 2018.05.24 49

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 310,2 2018.06.06 51

Pobierz wszystkie dokumenty