Szczegóły ogłoszenia

ZP/15/2018

"Usługi serwisowe, konserwacja i przeglądy techniczne aparatury medycznej"

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie ona tablicę ogłoszeń docx 41,5 2018.05.24 73

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) docx 67,7 2018.05.24 121

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,0 2018.06.05 78
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 26,6 2018.05.24 70
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 25,1 2018.05.24 73
Załącznik 2B - formularz ofertowy( dotyczy pakietów 7-36 oraz 38 -54) doc 59,0 2018.05.24 103
Załącznik 2C - formularz ofertowy( dotyczy pakietu 37 ) doc 59,5 2018.05.24 63
załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 855,0 2018.05.24 124
załącznik nr 2 - formularz ofertowy(dotyczy Pakietu nr 1) doc 60,0 2018.05.24 64
Załącznik nr 2A - formularz ofertowy (dotyczy Pakiet nr 2 - 6) doc 60,0 2018.05.24 78
Załącznik nr 3 - oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp doc 40,0 2018.05.24 78
Załącznik nr 3A - oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczen doc 45,5 2018.05.24 80
Załącznik nr 4 - WZÓR UMOWY doc 116,0 2018.05.24 73
Załącznik nr 4A- wzór umowy - pakiet - 2,3,4 doc 117,5 2018.05.24 66
Załącznik nr 4B - WZÓR UMOWY - testy specjalistyczne Pakiet nr_9 doc 104,0 2018.05.24 67
Załącznik nr 4C -wzór umowy -pakiet nr 1 doc 124,5 2018.05.24 58
Załącznik nr 4D-wzór umowy - pakiet nr 5 doc 132,0 2018.05.24 64
Załącznik nr 4E -wzór umowy - pakiet nr 6 doc 115,0 2018.05.24 65
Załącznik nr 4F - WZÓR UMOWY - pakiet nr 37 doc 124,5 2018.05.24 65
Załącznik nr 4G - Umowa powierzenia przetwarzania danych docx 37,7 2018.05.24 69
Załącznik nr 6 - Wykaz osób doc 35,0 2018.05.24 77

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Sprostowanie do odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ III doc 38,9 2018.06.05 72

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - I doc 21,5 2018.06.01 84
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - II doc 22,9 2018.06.01 88
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - III doc 30,8 2018.06.01 83
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - IV doc 22,9 2018.06.01 78
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - IX doc 21,4 2018.06.04 63
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - V doc 22,9 2018.06.01 88
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - VI doc 23,8 2018.06.01 81
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - VII doc 22,0 2018.06.01 84
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - VIII doc 26,5 2018.06.01 89

Pobierz wszystkie dokumenty