Szczegóły ogłoszenia

ZP/15/2018

"Usługi serwisowe, konserwacja i przeglądy techniczne aparatury medycznej"

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie ona tablicę ogłoszeń docx 41,5 2018.05.24 29

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe w zakresie pakietu nr 5 docx 229,8 2018.06.13 7

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) docx 67,7 2018.05.24 77

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,0 2018.06.05 23
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 26,6 2018.05.24 29
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 25,1 2018.05.24 29
Załącznik 2B - formularz ofertowy( dotyczy pakietów 7-36 oraz 38 -54) doc 59,0 2018.05.24 54
Załącznik 2C - formularz ofertowy( dotyczy pakietu 37 ) doc 59,5 2018.05.24 20
załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 855,0 2018.05.24 79
załącznik nr 2 - formularz ofertowy(dotyczy Pakietu nr 1) doc 60,0 2018.05.24 22
Załącznik nr 2A - formularz ofertowy (dotyczy Pakiet nr 2 - 6) doc 60,0 2018.05.24 30
Załącznik nr 3 - oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp doc 40,0 2018.05.24 36
Załącznik nr 3A - oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczen doc 45,5 2018.05.24 38
Załącznik nr 4 - WZÓR UMOWY doc 116,0 2018.05.24 27
Załącznik nr 4A- wzór umowy - pakiet - 2,3,4 doc 117,5 2018.05.24 24
Załącznik nr 4B - WZÓR UMOWY - testy specjalistyczne Pakiet nr_9 doc 104,0 2018.05.24 18
Załącznik nr 4C -wzór umowy -pakiet nr 1 doc 124,5 2018.05.24 17
Załącznik nr 4D-wzór umowy - pakiet nr 5 doc 132,0 2018.05.24 18
Załącznik nr 4E -wzór umowy - pakiet nr 6 doc 115,0 2018.05.24 17
Załącznik nr 4F - WZÓR UMOWY - pakiet nr 37 doc 124,5 2018.05.24 16
Załącznik nr 4G - Umowa powierzenia przetwarzania danych docx 37,7 2018.05.24 25
Załącznik nr 6 - Wykaz osób doc 35,0 2018.05.24 28

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Sprostowanie do odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ III doc 38,9 2018.06.05 18

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - I doc 21,5 2018.06.01 41
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - II doc 22,9 2018.06.01 44
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - III doc 30,8 2018.06.01 39
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - IV doc 22,9 2018.06.01 33
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - IX doc 21,4 2018.06.04 22
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - V doc 22,9 2018.06.01 40
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - VI doc 23,8 2018.06.01 36
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - VII doc 22,0 2018.06.01 36
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - VIII doc 26,5 2018.06.01 37

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert docx 30,1 2018.06.05 30

Pobierz wszystkie dokumenty