Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-266/18

"dostawa specjalistycznego oprogramowania wraz z komercyjną licencją bezterminową jednostanowiskową dla WGGiOŚ KSE - KC-zp.272-266/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 38,1 2018.05.23 59

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 49,2 2018.05.23 51

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,6 2018.05.23 51
OFFER FORM docx 25,8 2018.05.23 58
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 24,8 2018.05.23 51
Wzór formularza oferty doc 26,8 2018.05.23 58
Wzór umowy - dostawy doc 39,2 2018.05.23 53

Pobierz wszystkie dokumenty