Szczegóły ogłoszenia

SA.270.05.2018

"Budowa budynku biurowego kancelarii wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu działki nr ewid. 623. obr. Zieleniewo, gm. Bierzwnik"

PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bierzwnik

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP Budowa budynku biurowego kancelarii pdf 421,1 2018.05.22 59

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 10497,4 2018.05.22 54
Zał. 1 Formularz ofertowy doc 80,5 2018.05.22 49
Zał. 10 STWiOR zip 2091,1 2018.05.22 48
Zał. 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału doc 68,0 2018.05.22 46
Zał. 3 oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia doc 71,5 2018.05.22 47
Zał. 4 oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 140,5 2018.05.22 56
Zał. 5 wykaz robór budowlanych doc 70,5 2018.05.22 47
Zał. 6 wykaz osób doc 67,5 2018.05.22 48
Zał. 7 projekt umowy na roboty budowlane docx 69,9 2018.05.22 54
Zał. 8 A Dokumentacja projektowa zip 17214,5 2018.05.22 53
Zał. 8 B Dokumentacja projektowa projekt zamienny zip 5293,1 2018.05.22 56
Zał. 9 Przedmiary zip 615,7 2018.05.22 52

Pobierz wszystkie dokumenty