Szczegóły ogłoszenia

SA.270.05.2018

"Budowa budynku biurowego kancelarii wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu działki nr ewid. 623. obr. Zieleniewo, gm. Bierzwnik"

PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bierzwnik

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP Budowa budynku biurowego kancelarii pdf 421,1 2018.05.22 38

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 10497,4 2018.05.22 41
Zał. 1 Formularz ofertowy doc 80,5 2018.05.22 34
Zał. 10 STWiOR zip 2091,1 2018.05.22 33
Zał. 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału doc 68,0 2018.05.22 34
Zał. 3 oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia doc 71,5 2018.05.22 32
Zał. 4 oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 140,5 2018.05.22 39
Zał. 5 wykaz robór budowlanych doc 70,5 2018.05.22 35
Zał. 6 wykaz osób doc 67,5 2018.05.22 37
Zał. 7 projekt umowy na roboty budowlane docx 69,9 2018.05.22 35
Zał. 8 A Dokumentacja projektowa zip 17214,5 2018.05.22 40
Zał. 8 B Dokumentacja projektowa projekt zamienny zip 5293,1 2018.05.22 39
Zał. 9 Przedmiary zip 615,7 2018.05.22 36

Pobierz wszystkie dokumenty