Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-207/18

"usługa transportowa - wynajęcie autokaru wraz z kierowcą na praktykę terenową do Niemiec w terminie 08-13.07.2018"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 48,9 2018.05.21 54

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 57,5 2018.05.21 47

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,2 2018.05.29 39
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 29,2 2018.05.21 43
Wzór formularza oferty doc 24,4 2018.05.21 47
Wzór umowy - usługi docx 33,4 2018.05.21 40

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 318,9 2018.05.29 44

Pobierz wszystkie dokumenty