Szczegóły ogłoszenia

CRZP/8/2018/AEZ

"Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształcenie praktyczne na Wydziałach Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni – zakup wyposażenia laboratoriów dydaktycznych - Rozwój laboratorium Podstaw Informatyki "

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
561188-N-2018 Ogłoszenie o zamówieniu pdf 98,2 2018.05.21 46

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 462,0 2018.05.21 40

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 316,5 2018.05.21 41
2_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 268,0 2018.05.21 34
3_Informacja o przynależności do grupy kapitałowej doc 268,0 2018.05.21 32
4_Specyfikacja techniczna doc 325,0 2018.05.21 67
5_Wzór umowy docx 291,2 2018.05.21 30

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ_1 pdf 392,9 2018.05.30 31

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_1 pdf 403,5 2018.05.30 33
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_2 pdf 368,3 2018.05.30 33
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_3 pdf 368,3 2018.05.30 31

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
500121989-N-2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_1 pdf 27,4 2018.05.30 26
informacja z otwarcia pdf 853,2 2018.06.06 35
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert_1 pdf 312,5 2018.05.30 30

Pobierz wszystkie dokumenty