Szczegóły ogłoszenia

CRZP/50/2018/AEZ

"Dostawa oprogramowania (licencji) niezbędnych do wdrożenia CSZU i eSPO w Akademii Morskiej w Gdyni - w ramach projektu SezAM wiedzy, kompetencji i umiejętności"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 560415-N-2018 pdf 217,7 2018.05.21 35

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 308,0 2018.05.21 44

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 115,0 2018.05.21 34
2_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 88,0 2018.05.21 31
3_Opis przedmiotu zamówienia docx 46,9 2018.05.21 80
4_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 87,0 2018.05.21 31
5_Wzór umowy doc 133,5 2018.05.21 34

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 1 pdf 318,3 2018.05.30 35

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 1 pdf 985,7 2018.05.30 36

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 591,1 2018.06.06 25
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 288,3 2018.05.30 32

Pobierz wszystkie dokumenty