Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-205/18

"dostawa notebooków dla WFiIS KC-zp.272-205/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 152,9 2018.05.21 41

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 76,6 2018.05.21 53

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
JEDZ doc 74,9 2018.05.21 32
Wzór formularza oferty - dostawy doc 31,5 2018.05.21 29
Wzór umowy - dostawy doc 35,3 2018.05.21 28

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 219,9 2018.06.05 21

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ESPD xml 231,8 2018.05.21 31
Informacja z otwarcia ofert doc 20,5 2018.06.27 26
Nowy obowiązujący wzór formularza oferty - załącznik 1A docx 27,8 2018.06.05 24

Pobierz wszystkie dokumenty