Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.10.2018

"Budowa sali pneumatycznej wraz ze sztuczną nawierzchnią"

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 73,5 2018.05.18 49

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 62,7 2018.05.18 20

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja projektowa zip 14648,4 2018.05.18 47
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,6 2018.05.18 31
Formularz oferty doc 53,5 2018.05.18 29
Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy doc 34,0 2018.05.18 30
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 81,0 2018.05.18 29
Projekt umowy doc 283,5 2018.05.18 27
Wykaz robót budowlanych doc 37,0 2018.05.18 30
Wykaz osób doc 50,5 2018.05.18 33
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 21,8 2018.05.18 30

Pobierz wszystkie dokumenty