Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-247/18

"Remont konserwatorski elewacji wschodniej, południowej i północnej wraz z remontem okien pawilonu A-0 AGH w Krakowie - KC-zp.272-247/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 42,8 2018.05.18 34

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 78,0 2018.05.18 64

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz oferty doc 56,5 2018.05.18 23
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 53,5 2018.05.18 20
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu docx 25,2 2018.05.18 25
Wykaz osób doc 40,5 2018.05.18 22
Wykaz robót doc 45,5 2018.05.18 24
Wzor_umowy_remont elewacji A-0 doc 240,5 2018.05.18 24
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2018.05.18 22
Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego doc 40,5 2018.05.18 23

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 219,5 2018.05.30 20

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
247 Nowy Formularz oferty doc 58,5 2018.05.30 19
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 28,8 2018.06.04 19
Informacja z otwarcia ofert doc 22,4 2018.06.04 37

Pobierz wszystkie dokumenty