Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-247/18

"Remont konserwatorski elewacji wschodniej, południowej i północnej wraz z remontem okien pawilonu A-0 AGH w Krakowie - KC-zp.272-247/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 42,8 2018.05.18 48

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 78,0 2018.05.18 71

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz oferty doc 56,5 2018.05.18 39
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 53,5 2018.05.18 35
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu docx 25,2 2018.05.18 53
Wykaz osób doc 40,5 2018.05.18 37
Wykaz robót doc 45,5 2018.05.18 39
Wzor_umowy_remont elewacji A-0 doc 240,5 2018.05.18 42
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2018.05.18 37
Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego doc 40,5 2018.05.18 42

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 219,5 2018.05.30 34

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
247 Nowy Formularz oferty doc 58,5 2018.05.30 36
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 28,8 2018.06.04 35
Informacja z otwarcia ofert doc 22,4 2018.06.04 57

Pobierz wszystkie dokumenty