Szczegóły ogłoszenia

CRZP/52/2018/AEZ

"Wykonanie dokumentacji projektowej remontu budynku Trafostacji przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 560345-N-2018 pdf 219,9 2018.05.18 44

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 243,0 2018.05.18 46

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 305,0 2018.05.18 41
2_ Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 35,5 2018.05.18 41
3_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 39,5 2018.05.18 45
4_Wykaz osób doc 39,0 2018.05.18 42
5_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 37,5 2018.05.18 40
6_Zakres opracowania dokumentacji rar 22300,7 2018.05.18 51
7_Wzór_umowy DOC 99,0 2018.05.18 45

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 567,9 2018.05.30 44

Pobierz wszystkie dokumenty