Szczegóły ogłoszenia

I / 5 / 2018

"Przebudowa drogi powiatowej nr 5474P Bojanowo - Sowiny ETAP I od km 0+000 do km 0+293,11"

Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP html 169,9 2018.05.17 76

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ 2 pdf 937,4 2018.05.17 58

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Całość Specyfykacje Bojonowo - Sowiny pdf 2957,0 2018.05.17 67
kosztorys ofertowy część drogowa pdf 58,8 2018.05.17 80
Opinia geotechniczna_Bojanowo-Sowiny pdf 1817,8 2018.05.17 106
OT Bojanowo Sowiny pdf 897,2 2018.05.17 64
Rys nr 1 PO pdf 384,1 2018.05.17 66
Rys nr 2 PZT pdf 3486,1 2018.05.17 71
Rys nr 3 PN Bojanowo-Sowiny pdf 251,0 2018.05.17 66
Rys nr 4 PP Bojanowo-Sowiny pdf 187,1 2018.05.17 69
Rys nr 5 Poprzeczki Bojanowo-Sowiny pdf 200,3 2018.05.17 65
Rys nr 6 Wpust deszczowy Bojanowo-Sowiny pdf 259,4 2018.05.17 67
załącznik nr 1 oferta pdf 193,5 2018.05.17 70
załącznik nr 2 oświadczenie o spełnianiu warunków pdf 149,8 2018.05.17 66
załącznik nr 3 oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia pdf 165,6 2018.05.17 66
załącznik nr 4 oświadczenie o grupie kapitałowej pdf 150,3 2018.05.17 65
załącznik nr 5 wykaz robót budowlanych pdf 213,0 2018.05.17 68
załącznik nr 6 zobowiązanie innego podmiotu pdf 195,2 2018.05.17 62
załącznik nr 6a zobowiązanie syt.finansowa pdf 195,6 2018.05.17 65
załącznik nr 7 oświadczenie pod.zobow. dot. przesłanek wykluczenia pdf 148,6 2018.05.17 67
załącznik nr 8 oświadczenie o zatrudnieniu pdf 149,8 2018.05.17 66
załącznik nr 9 projekt umowy pdf 519,1 2018.05.17 70

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2018.06.05 68

Pobierz wszystkie dokumenty