Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-202/18

"wykonanie,dostawa i montaż mebli, drobnego wyposażenia i sprzętu AGD dla inwestycji pn.Budowa budynku dla Wydziału Informatyki Elektroniki i Telekomunikacji AGH -KC-zp.272-202/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 202 pdf 143,3 2018.05.16 116

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - 202 doc 251,5 2018.05.16 201

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,3 2018.07.13 32
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 75,9 2018.05.16 68
Wzór formularza oferty doc 25,1 2018.05.16 97
Wzór umowy - dostawy doc 33,8 2018.05.16 73

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 221,8 2018.06.14 84
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 2 doc 223,6 2018.06.26 75

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 1346,6 2018.06.19 116
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 doc 223,2 2018.06.27 70
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ3 doc 263,0 2018.06.29 74

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd202 xml 128,1 2018.05.16 118
Informacja o zmianie ogłoszenia doc 214,7 2018.06.08 73
Informacja o zmianie ogłoszenia 2 docx 215,4 2018.06.19 61
Informacja o zmianie ogłoszenia3 docx 215,4 2018.06.27 53
Informacja z otwarcia ofert doc 22,9 2018.07.13 55
Nowa kalkulacja cenowa wyposażenie i AGD załącznik nr 1b xls 33,0 2018.06.19 63
NOWA KALKULACJA CENOWA_MEBLE załącznik nr 1a xls 37,0 2018.06.19 79
Nowy wzór formularza oferty docx 26,7 2018.06.14 56
Nowy wzór umowy docx 39,2 2018.06.19 50
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 67,3 2018.06.12 60
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia2 pdf 90,5 2018.06.21 49
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia3 pdf 73,9 2018.06.25 46
Ogłoszenie o zminie ogłoszenia 4 pdf 67,6 2018.06.29 51
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 2 doc 213,3 2018.06.21 62
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 3 doc 213,1 2018.06.12 66
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 4 doc 215,4 2018.06.29 59
Szczegółowa kalkulacja cenowa - wyposażenie i AGD załącznik 1b xls 33,0 2018.05.16 117
szczegółowa kalkulacja cenowa meble załącznik nr 1a xls 38,0 2018.05.16 133

Pobierz wszystkie dokumenty