Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-202/18

"wykonanie,dostawa i montaż mebli, drobnego wyposażenia i sprzętu AGD dla inwestycji pn.Budowa budynku dla Wydziału Informatyki Elektroniki i Telekomunikacji AGH -KC-zp.272-202/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 202 pdf 143,3 2018.05.16 107

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - 202 doc 251,5 2018.05.16 193

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,3 2018.07.13 28
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 75,9 2018.05.16 59
Wzór formularza oferty doc 25,1 2018.05.16 87
Wzór umowy - dostawy doc 33,8 2018.05.16 63

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 221,8 2018.06.14 77
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 2 doc 223,6 2018.06.26 69

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 1346,6 2018.06.19 101
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 doc 223,2 2018.06.27 64
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ3 doc 263,0 2018.06.29 67

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd202 xml 128,1 2018.05.16 110
Informacja o zmianie ogłoszenia doc 214,7 2018.06.08 67
Informacja o zmianie ogłoszenia 2 docx 215,4 2018.06.19 51
Informacja o zmianie ogłoszenia3 docx 215,4 2018.06.27 46
Informacja z otwarcia ofert doc 22,9 2018.07.13 44
Nowa kalkulacja cenowa wyposażenie i AGD załącznik nr 1b xls 33,0 2018.06.19 59
NOWA KALKULACJA CENOWA_MEBLE załącznik nr 1a xls 37,0 2018.06.19 72
Nowy wzór formularza oferty docx 26,7 2018.06.14 47
Nowy wzór umowy docx 39,2 2018.06.19 40
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 67,3 2018.06.12 51
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia2 pdf 90,5 2018.06.21 42
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia3 pdf 73,9 2018.06.25 40
Ogłoszenie o zminie ogłoszenia 4 pdf 67,6 2018.06.29 42
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 2 doc 213,3 2018.06.21 53
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 3 doc 213,1 2018.06.12 54
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 4 doc 215,4 2018.06.29 49
Szczegółowa kalkulacja cenowa - wyposażenie i AGD załącznik 1b xls 33,0 2018.05.16 108
szczegółowa kalkulacja cenowa meble załącznik nr 1a xls 38,0 2018.05.16 126

Pobierz wszystkie dokumenty