Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-245/18

"usługa transportu, noclegu i wyżywienia w trakcie 3-dniowej wizyty studyjnej na kierunku Inżynieria Środowiska WGiG - KC-zp.272-245/18 "

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 52,0 2018.05.16 41

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 259,0 2018.05.16 34

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 154,5 2018.05.16 32
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu doc 146,0 2018.05.16 32
Wykaz zrealizowanych usług doc 137,0 2018.05.16 34
Wzór formularza oferty - usługi doc 146,0 2018.05.16 30
Wzór umowy - usługi doc 174,5 2018.05.16 29

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 23,5 2018.05.24 31
Oswiadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej- doc 46,5 2018.05.24 34

Pobierz wszystkie dokumenty