Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-245/18

"usługa transportu, noclegu i wyżywienia w trakcie 3-dniowej wizyty studyjnej na kierunku Inżynieria Środowiska WGiG - KC-zp.272-245/18 "

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 52,0 2018-05-16 9

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 259,0 2018-05-16 10

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 154,5 2018-05-16 3
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu doc 146,0 2018-05-16 4
Wykaz zrealizowanych usług doc 137,0 2018-05-16 5
Wzór formularza oferty - usługi doc 146,0 2018-05-16 4
Wzór umowy - usługi doc 174,5 2018-05-16 3

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 23,5 2018-05-24 1
Oswiadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej- doc 46,5 2018-05-24 0

Pobierz wszystkie dokumenty