Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-229/18

"Usługa konserwacji, przeglądu i napraw technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz prowadzenie monitoringu pożarowego dla wskazanych budynków na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-229/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 40,5 2018.05.16 30

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 81,0 2018.05.16 33

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 30,1 2018.05.16 30
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji doc 27,5 2018.05.16 31
Wzór formularza oferty doc 30,1 2018.05.16 30
Wzór umowy - usługi doc 96,5 2018.05.16 37
wzór wykazu usług doc 45,5 2018.05.16 33
Zał na 1B kalkulacja cenowa - Materiały xls 45,5 2018.05.16 35
Zał. nr 1A kalkulacja cenowa konserwacja doc 146,0 2018.05.16 33
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 27,8 2018.05.16 34

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,9 2018.05.24 26

Pobierz wszystkie dokumenty