Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-225/18

"Usługa transportowa - wynajem 2 autobusów wraz z kierowcami w dniu 09.06.2018 r., na trasie Kraków - Warszawa - Kraków, dla WGGiOŚ - Kc-zp.272-225/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 30,4 2018-05-16 10

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 57,2 2018-05-16 24

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,4 2018-05-24 1
Wzór formularza oferty doc 26,4 2018-05-16 12
Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu. doc 26,6 2018-05-16 8
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu. doc 26,7 2018-05-16 7
Wzór umowy - usługi doc 34,2 2018-05-16 6

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,4 2018-05-24 3

Pobierz wszystkie dokumenty