Szczegóły ogłoszenia

KA-2/060/2018

"Sprzątanie pomieszczeń i mycie okien w domu studenckim B-1 przy ul. Bydgoskiej 19A oraz prace ogrodnicze wraz z utrzymaniem w czystości terenu wokół domu studenckiego"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 57,4 2018.05.16 61

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 170,0 2018.05.16 47

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,9 2018.05.16 43
Formularz ofertowy doc 63,0 2018.05.16 59
Opis przedmiotu zamówienia doc 85,5 2018.05.16 59
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 61,0 2018.05.16 47
Projekt umowy doc 146,0 2018.05.16 48
Wykaz usług doc 34,5 2018.05.16 43
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 26,6 2018.05.16 52

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,0 2018.05.24 58

Pobierz wszystkie dokumenty