Szczegóły ogłoszenia

KA-2/060/2018

"Sprzątanie pomieszczeń i mycie okien w domu studenckim B-1 przy ul. Bydgoskiej 19A oraz prace ogrodnicze wraz z utrzymaniem w czystości terenu wokół domu studenckiego"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 57,4 2018-05-16 27

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 170,0 2018-05-16 14

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,9 2018-05-16 12
Formularz ofertowy doc 63,0 2018-05-16 21
Opis przedmiotu zamówienia doc 85,5 2018-05-16 19
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 61,0 2018-05-16 13
Projekt umowy doc 146,0 2018-05-16 10
Wykaz usług doc 34,5 2018-05-16 14
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 26,6 2018-05-16 10

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,0 2018-05-24 4

Pobierz wszystkie dokumenty