Szczegóły ogłoszenia

S.270.2.3.2018

"Budowa budynku sali narad wraz z zagospodarowaniem terenu"

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głusko

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 7673,3 2018.05.15 82

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 717,1 2018.05.15 69

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja - RODO pdf 260,8 2018.06.04 59
Informacja z otwarcia ofert pdf 351,2 2018.06.06 77
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 1217,0 2018.05.24 59
Powiadomienie o zmianach SIWZ 1 pdf 349,3 2018.05.18 55
Wyjaśnienie treści SIWZ pdf 275,3 2018.05.30 66
Załącznik 1a-_TECR xls 43,0 2018.05.15 73
Załącznik nr 1 doc 102,5 2018.05.15 69
Załącznik nr 10 Projekt budowlano- wykonawczy zip 83548,7 2018.05.15 95
Załącznik nr 10 Projekt dolnego źródła ciepła pdf 936,2 2018.05.15 72
Załącznik nr 10 Projekt robót geologicznych pdf 7168,0 2018.05.15 69
Załącznik nr 11 Przedmiar robót pdf 352,2 2018.05.15 113
Załącznik nr 12 Uzgodnienie robót geologicznych pdf 2979,3 2018.05.15 65
Załącznik nr 2 doc 43,5 2018.05.15 74
Załącznik nr 3 doc 48,0 2018.05.15 63
Załącznik nr 4 doc 35,0 2018.05.15 63
Załącznik nr 5 doc 35,5 2018.05.15 66
Załącznik nr 6 doc 42,0 2018.05.15 61
Załącznik nr 7 pdf 742,2 2018.05.15 78
Załącznik nr 8 doc 43,0 2018.05.15 73
Załącznik nr 9 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pdf 690,2 2018.05.15 79
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 216,4 2018.05.24 62

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ pdf 456,3 2018.05.24 86

Pobierz wszystkie dokumenty