Szczegóły ogłoszenia

S.270.2.3.2018

"Budowa budynku sali narad wraz z zagospodarowaniem terenu"

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głusko

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 7673,3 2018-05-15 23

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 717,1 2018-05-15 14

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 1217,0 2018-05-24 2
Załącznik 1a-_TECR xls 43,0 2018-05-15 18
Załącznik nr 1 doc 102,5 2018-05-15 13
Załącznik nr 10 Projekt budowlano- wykonawczy zip 83548,7 2018-05-15 28
Załącznik nr 10 Projekt dolnego źródła ciepła pdf 936,2 2018-05-15 14
Załącznik nr 10 Projekt robót geologicznych pdf 7168,0 2018-05-15 13
Załącznik nr 11 Przedmiar robót pdf 352,2 2018-05-15 26
Załącznik nr 12 Uzgodnienie robót geologicznych pdf 2979,3 2018-05-15 14
Załącznik nr 2 doc 43,5 2018-05-15 12
Załącznik nr 3 doc 48,0 2018-05-15 12
Załącznik nr 4 doc 35,0 2018-05-15 12
Załącznik nr 5 doc 35,5 2018-05-15 15
Załącznik nr 6 doc 42,0 2018-05-15 12
Załącznik nr 7 pdf 742,2 2018-05-15 16
Załącznik nr 8 doc 43,0 2018-05-15 14
Załącznik nr 9 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pdf 690,2 2018-05-15 15

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ pdf 456,3 2018-05-24 5

Pobierz wszystkie dokumenty