Szczegóły ogłoszenia

41/2018

"Dostawa aparatury medycznej i sprzętu w ramach realizowanego projektu nr POIS.09.02.00-0070/17 pt ,,Wymiana aparatury i sprzętu medycznego na oddziałach ginekologii i pulmonologii w 10Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy, w celu poprawy systemu opieki zdrowotnej" w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020 "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie DzUUE docx 247,2 2018-05-15 36

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 1083,5 2018-05-15 77

Załączniki do specyfikacji

Pobierz wszystkie dokumenty