Szczegóły ogłoszenia

CRZP/48/2018/AEZ

"Wykonanie zabezpieczeń p.poż dla budynku Wydziału Nawigacyjnego przy Al. Jana Pawła II 3 w Gdyni - instalacje elektryczne i teletechniczne"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 557889-N-2018 pdf 223,8 2018.05.15 34

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 329,0 2018.05.15 40

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 312,0 2018.05.15 33
2_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 35,5 2018.05.15 30
3_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 39,5 2018.05.15 27
4_Wykaz robót budowlanych doc 39,0 2018.05.15 31
5_Wykaz osób doc 38,5 2018.05.15 33
6_Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień doc 273,5 2018.05.15 27
7_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 37,5 2018.05.15 26
8_Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 31,0 2018.05.15 29
9_Wzór umowy DOC 145,0 2018.05.15 29
_10_Dokumentacja projektowa ZMIANA SIWZ 1 rar 23647,2 2018.05.15 71

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 1 pdf 319,6 2018.05.17 38

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 553,1 2018.05.30 38

Pobierz wszystkie dokumenty