Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-234/18

"Przebudowa pomieszczeń nr 30 i 30a wraz z remontem klatek schodowych i dostosowaniem ich do przepisów ppoż. w pawilonie D-10 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-234/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 37,8 2018.05.14 68

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 244,5 2018.05.14 114

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2018.05.14 53
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,5 2018.05.14 55
Wykaz osób doc 43,0 2018.05.14 54
Wzor umowy doc 243,5 2018.05.14 57
Wzór formularza oferty doc 63,0 2018.05.14 59
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2018.05.14 55
wzór wykazu robót budowlanych doc 50,0 2018.05.14 53
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2018.05.14 50

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 217,2 2018.05.30 51

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
234 Nowy Wzór formularza oferty doc 64,5 2018.05.30 51
Informacja z otwarcia ofert pdf 319,7 2018.06.04 69
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 17,3 2018.05.28 58
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 213,4 2018.05.28 71

Pobierz wszystkie dokumenty