Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-234/18

"Przebudowa pomieszczeń nr 30 i 30a wraz z remontem klatek schodowych i dostosowaniem ich do przepisów ppoż. w pawilonie D-10 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-234/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 37,8 2018-05-14 13

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 244,5 2018-05-14 51

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2018-05-14 6
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,5 2018-05-14 4
Wykaz osób doc 43,0 2018-05-14 4
Wzor umowy doc 243,5 2018-05-14 4
Wzór formularza oferty doc 63,0 2018-05-14 5
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2018-05-14 4
wzór wykazu robót budowlanych doc 50,0 2018-05-14 5
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2018-05-14 4

Pobierz wszystkie dokumenty