Szczegóły ogłoszenia

NA/P/132/2018

"Remont pomieszczeń (K-46A, 45A, 47,35) oraz montaż folii przeciwsłonecznej w oknach wybranych pomieszczeń budynku K Politechniki Rzeszowskiej dla Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej PRz"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,1 2018-05-14 31

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 69,3 2018-05-14 12

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2018-05-14 6
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2018-05-14 4
Szczegółowy opis zamówienia rar 4499,0 2018-05-14 12
Wykaz osób doc 19,3 2018-05-14 4
Wykaz robót budowlanych doc 22,9 2018-05-14 5
Wzór oferty na roboty budowlane doc 58,5 2018-05-14 4
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1878,0 2018-05-14 5
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,1 2018-05-14 4

Pobierz wszystkie dokumenty