Szczegóły ogłoszenia

US/K/4/2018

"Usługa dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala."

Szpital Specjalistyczny

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 66,5 2018-05-14 10

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 122,0 2018-05-14 5

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 42,5 2018-05-14 7
Szczegółowy opis zamówienia doc 38,5 2018-05-14 8
Wykaz dostaw lub usług doc 37,5 2018-05-14 7
Wzór oferty na dostawy doc 46,0 2018-05-14 7
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 146,5 2018-05-14 7

Pobierz wszystkie dokumenty