Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-32/18

"Zakup i instalacja nowego dźwigu szpitalnego w Szpitalu Dziecięcym Św. Józefa przy ul. Nowowiejskiego 56/58 w Poznaniu"

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 68,4 2018-05-14 8

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługę procedura uproszczona pdf 1605,7 2018-05-14 12

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,0 2018-05-14 4
Formularz oferty docx 29,2 2018-05-14 7
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,8 2018-05-14 2
Wykaz dostaw doc 31,5 2018-05-14 4
Wykaz osób doc 36,0 2018-05-14 3
Wzór protokołu odbioru częściowego zał. do Umowy xlsx 18,7 2018-05-14 2
wzór umowy pdf 1494,3 2018-05-14 6
zał. nr 7 - dok. projektowo - kosztorysowa zip 9143,6 2018-05-14 9
zał. nr 8 do SIWZ - SDN PW szyb STWiORB zip 10690,2 2018-05-14 11
zał. nr 9 do SIWZ - Przedmiary zip 446,2 2018-05-14 15

Pobierz wszystkie dokumenty