Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-32/18

"Zakup i instalacja nowego dźwigu szpitalnego w Szpitalu Dziecięcym Św. Józefa przy ul. Nowowiejskiego 56/58 w Poznaniu"

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 68,4 2018.05.14 27

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx 12,8 2018.05.28 21

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługę procedura uproszczona pdf 1605,7 2018.05.14 27

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,0 2018.05.14 22
Formularz oferty docx 29,2 2018.05.14 24
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,8 2018.05.14 20
Wykaz dostaw doc 31,5 2018.05.14 22
Wykaz osób doc 36,0 2018.05.14 21
Wzór protokołu odbioru częściowego zał. do Umowy xlsx 18,7 2018.05.14 20
wzór umowy pdf 1494,3 2018.05.14 24
zał. nr 7 - dok. projektowo - kosztorysowa zip 9143,6 2018.05.14 27
zał. nr 8 do SIWZ - SDN PW szyb STWiORB zip 10690,2 2018.05.14 27
zał. nr 9 do SIWZ - Przedmiary zip 446,2 2018.05.14 33

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zawiadomienie o przesunięciu terminu składania ofert, powiadomienie o zmiana pdf 91,2 2018.05.29 18

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ, zmiana terminu składania ofert, powia pdf 123,6 2018.05.28 18

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja z otwarcia pdf 43,9 2018.06.01 23
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 docx 12,9 2018.05.29 18
sprostowanie informacji z otwarcia pdf 58,0 2018.06.04 17

Pobierz wszystkie dokumenty