Szczegóły ogłoszenia

NA/P/104/2018

"Dostawa sukcesywna materiałów biurowych przez okres 12 miesięcy dla PRz oraz Sukcesywna dostawa papieru i kartonów offsetowych na okres 12 miesięcy dla Zakładu Polgrafii Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 194,7 2018.05.14 153

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie nr 500111974 doc 23,5 2018.05.21 43

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 63,6 2018.05.14 60

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2018.05.14 74
Formularz rzeczowo-cenowy - zał. nr 2 xls 319,0 2018.05.14 61
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,4 2018.05.14 51
Wzór oferty na dostawy doc 55,5 2018.05.14 54
Wzór umowy na dostawy doc 68,0 2018.05.14 57

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania i zmiana SIWZ 21.05.2018 doc 19,8 2018.05.21 55
Odpowiedź na zapytania i zmiana SIWZ 28.05.2018 doc 20,4 2018.05.28 42
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 28.05.2018 doc 19,9 2018.05.28 43

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2018.06.04 44
Ogłoszenie nr 500118311 doc 24,5 2018.05.28 58

Pobierz wszystkie dokumenty