Szczegóły ogłoszenia

NA/P/104/2018

"Dostawa sukcesywna materiałów biurowych przez okres 12 miesięcy dla PRz oraz Sukcesywna dostawa papieru i kartonów offsetowych na okres 12 miesięcy dla Zakładu Polgrafii Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 194,7 2018-05-14 29

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 63,6 2018-05-14 23

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2018-05-14 9
Formularz rzeczowo-cenowy - zał. nr 2 xls 319,0 2018-05-14 11
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,4 2018-05-14 9
Wzór oferty na dostawy doc 55,5 2018-05-14 10
Wzór umowy na dostawy doc 68,0 2018-05-14 8

Pobierz wszystkie dokumenty